PRIVACY EN COOKIES


Privacy

KIS Group respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Alle informatie die u invoert op de website van KIS Group wordt alleen intern gebruikt en niet gedeeld met derden. Het doel van deze website is het verschaffen van informatie. Persoonsgegevens van bezoekers worden alleen geregistreerd en gebruikt indien:

  • U ons een e-mail stuurt
  • U solliciteert
  • U contact met ons opneemt via het contactformulier
  • U zich inschrijft voor onze digitale nieuwsbrief.

Cookies

Wij herkennen bij ieder bezoek aan onze site automatisch uw (tijdelijke) IP-adres en eventueel de website waar u vandaan komt. In het kader van fraudepreventie en beveiliging worden deze gegevens (cookies) gebruikt. Een cookie is een klein bestand dat naar uw computer gestuurd wordt bij uw bezoek aan een website. Door middel van de cookies zorgen wij er ook voor dat u bij een herhaal bezoek aan onze website niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het automatisch ingelogd zijn, mits dit van toepassing is. Na verloop van tijd komen deze gegevens automatisch (of handmatig) te vervallen.
Wij gebruiken deze gegevens om de navigatiestroom van onze bezoekers te analyseren om op deze manier een betere gebruikerservaring aan te kunnen bieden. Dit kan inhouden dat onder andere de meest bezochte pagina’s worden bijgehouden, evenals het aantal ingevulde contactformulieren en gelijksoortige data.
Wij maken gebruik van sessie cookies, die automatisch verwijderd worden op het moment dat u uw browser afsluit. Daarnaast maken we gebruik van een unique-id cookie, waardoor wij kunnen herkennen of u een unieke- of terugkerende bezoeker bent.
U kunt de meeste browsers zo instellen dat cookies geweigerd worden of dat u op de hoogte gesteld wordt wanneer u cookies ontvangt. Onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers vindt u instructies om de browser instellingen (m.b.t. cookiegebruik) aan te passen. Ook kunt u zich via www.google.nl/privacy_ads.htmlafmelden voor het plaatsen van cookies door Google en haar derden.
Als cookies worden geweigerd bestaat de kans dat bepaalde diensten of elementen van de website niet optimaal functioneren. Eveneens is het voor ons niet mogelijk om eventuele problemen op de website (m.b.t. gebruikerservaring) te herkennen en hier actief op in te spelen.
De domeinnaam van de site server die de cookies doorgeeft is www.kisgroup.nl.
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s en de hoeveelheid bezoeken. KIS Group kan hiermee haar dienstverlening verbeteren. Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy, dan kunt u contact met ons opnemen.

Cookieverklaring

KIS Group verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende Nederlandse wetgeving. In dit Privacy Statement is alle informatie hieromtrent vastgelegd.

Toepassing

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data die verkregen is vanuit een bezoek aan en gebruik van de website van KIS Group (www.kisgroup.nl) en de door contactaanvragen en nieuwsbriefabonnees verstrekte persoonlijke informatie.

College Bescherming Persoonsgegevens

KIS Group verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Nederlandse wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Hieronder vallen de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de

Telecommunicatiewetgeving

Verwerking van persoonsgegevens KIS Group behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. KIS Group verstrekt geen persoonsgegevens aan derden. KIS Group verzamelt persoonsgegevens via het opnemen van contact op de website, het abonneren op de nieuwsbrief en bij een bezoek aan KIS Group evenementen en overige activiteiten.
Deze persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie van KIS Group en worden niet aan derden verstrekt. Deze gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van de dienstverlening en activiteiten van KIS Group. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in de nieuwsbrief of door KIS Group hiervan op de hoogte stellen door een e-mail sturen naar info@kisgroup.nl

Cookies

KIS Groupp plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Cookies worden gebruikt om de website van KIS Group beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren en te analyseren. Op deze manier kan KIS Group nagaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode bezocht hebben. KIS Group analyseert deze data en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door de KIS Group website (www.kisgroup.nl) en hun functionaliteit.

Op de website van KIS Group kan er naar externe websites verwezen worden. KIS Group kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties en de inhoud van deze websites. KIS Group raadt aan om het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Vragen

Mocht u vragen over het Privacy Statement hebben, dan kunt u contact opnemen met KIS Group via info@kisgroup.nl of telefonisch via 0513 – 481122.

Wijziging van Privacy Statement

KIS Group behoudt zich ten alle tijden het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.