Wij houden van certificaten

ISO-9001:2000

KIS Group is sinds 1994 in het bezit van het ISO 9001 certificaat. De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen die de nadruk legt op klanttevredenheid en de daaruit voorkomende kwaliteitszorg en continue verbetering.

Vca2

In 1989 hebben opdrachtgevende bedrijven in de petrochemische industrie de aanzet gegeven tot het ontwikkelen van een veiligheidsstandaard voor contractors. Deze standaard, de VCA (VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers), is inmiddels uitgegroeid tot een algemene en internationaal toegepaste meetlat voor Veiligheid Gezondheid en Milieu- beheer systemen van uitvoerende (opdrachtnemende) bedrijven. Gezien de aard van de werkzaamheden en het beleid van de organisatie heeft KIS Group gekozen voor VCA**-certificatie, het hoogste certificatie niveau. Daarnaast beschikken alle uitvoerende medewerkers van KIS Group en hun direct leidinggevenden over het Veiligheidspaspoort. Het paspoort is een persoonlijk document met daarin alle relevante veiligheidsopleidingen, vakbekwaamheden en bevoegdheden. Tevens is het een praktisch en effectief middel om te verifiëren of de houder voldoet aan de gestelde eisen.

Vanuit overheidswege ligt de zorgplicht en verantwoordelijkheid betreffende geschiktheid en blijvende veiligheid van ter beschikking gestelde arbeidsmiddelen bij de werkgever. Echter wetgeving die precies aangeeft wat van bedrijven verwacht wordt als het gaat om keuring en inspectie van hijs- en hefmiddelen is beperkt. Deze beperking is in 1993 de reden geweest voor de oprichting van de branchevereniging EKH (EKH staat voor ErkendeKeurbedrijven Hijs-en hefmiddelen). Middels uitgebreide werkvoorschriften en keuringsschema’s gebaseerd op normen uit de Machinerichtlijn, de Arbowet, NEN, DIN e.d. wordt door de EKH een praktische en duidelijke invulling gegeven aan actuele wet- en regelgeving. Deze duidelijkheid is voor KIS Group de reden geweest om haar keuringen en inspectie’s, zowel boven als onder de haak, volgens de EKH-principes uit te voeren en daarmee opdrachtgevers te ondersteunen om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.

Ekh

NEN-EN 1090

De NEN-EN 1090 is de geharmoniseerde Europese norm, die van toepassing is op dragende staal en aluminium constructiewerken. Constructies als gebouwen, bruggen maar ook kraanbanen en hijsconstructies zijn vanaf juli 2014   wettelijk verplicht om volgens deze norm gemaakt te worden. De EN 1090 norm is gepubliceerd omdat vanaf 1 juli 2014 constructieve bouwproducten CE gemarkeerd dienen te worden, daarnaast dient er een conformiteitsverklaring      (prestatieverklaring) te worden afgeven.

De EN 1090 norm heeft consequenties voor fabrikanten van stalen- en aluminium constructiedelen voor de bouw.     Deze norm maakt een eind aan aparte regeltjes per land voor het vervaardigen van en verhandelen van stalen en aluminium constructies. KIS Group is sinds begin 2015 in het bezit van de EN 1090 certificaat. In deze Europese norm   zijn alle processen zoals snijden, boren, lassen en conserveren vastgelegd. Dit is om de totale controle op het product te waarborgen zodat de juiste kwaliteit wordt geleverd. KIS Group voldoet aan alle gestelde eisen en beheerst de processen dusdanig dat u met vertrouwen uw EN 1090 constructiewerk kan uitbesteden bij ons.

Lees gerust verder:

Onze medewerkers adviseren over de meest uiteenlopende vraagstukken

Bouw op KIS Group
Neem contact op
Bel mij terug