De mens centraal

Veiligheid en verantwoord werken is een belangrijk aandachtspunt binnen Bijlsma Hijs- en Heftechniek B.V. Medewerkers staan hierbij centraal in de dagelijkse bedrijfsvoering. Daarom investeren wij in het welzijn en de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers.

Dit doen wij o.a. door:

Om dit te realiseren verplichten wij ons tot het volgende:

  • Opleiding : onze medewerkers worden regelmatig bijgeschoold zodat zij volgens de vereiste wettelijke regels de werkzaamheden verrichten. Tevens wordt de vakkennis uitgebreid en het veiligheidsbesef vergroot.
  • Tien maal per jaar worden er Toolbox meetings gehouden, waar diverse onderwerpen worden besproken.
  • Het verrichten van minimaal twee werkplekinspecties per maand.
  • Periodiek Preventief Medisch Onderzoek
  • I See I Know, ons persoonlijk e-learningprogramma. Dit programma wordt door eigen medewerkers gevuld met vragen en situaties die zij in de praktijk tegenkomen.
  • Beschikbaar stellen van stageplaatsen om scholieren de mogelijkheid te bieden kennis te maken met het bedrijfsleven.
  • Sponsoring van regionale activiteiten en het steunen van goede doelen.
  • Aanstellen van BHV-ers, deze medewerkers gaan eenmaal per twee jaar op herhalingscursus.

Lees gerust verder:

Onze medewerkers adviseren over de meest uiteenlopende vraagstukken

Bouw op KIS Group
Neem contact op
Bel mij terug