Beleidsverklaring veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit

Binnen KIS brengen wij geen schade toe aan mens en milieu.

Zo pakken we dat aan:

Om dit te realiseren verplichten wij ons tot het volgende:

 • Veiligheid, gezondheid, zorg voor het Milieu en Kwaliteit zijn een voorwaarde bij al onze activiteiten. Iedere medewerker neemt hierin zijn eigen verantwoordelijkheid.
 • Alle leidinggevenden tonen hierbij een voorbeeldfunctie.
 • Wij hanteren dit beleid bij al onze dagelijkse werkzaamheden en bij besluitvorming.
 • Veiligheid, gezondheid, zorg voor het Milieu en Kwaliteit bepaalt altijd voor 100% ons gedrag.

Wij streven er naar toonaangevend te zijn door de volgende doelen te behalen:

 • Nul ongevallen en géén incidenten.
 • Geen schade toegebracht aan derden en aan de omgeving waarin we werken.
 • Veilige en gezonde arbeidsomstandigheden voor alle medewerkers en hen die met ons samenwerken.
 • Leveren van veilige, toegestane en milieutechnisch verantwoorde producten en diensten.
 • Voorkomen van milieuverontreiniging.
 • Verantwoorde omgang met natuurlijke hulpbronnen.
 • Voldoen aan de verwachtingen van onze klanten.

Wij verplichten ons:

 • Te voldoen aan alle wettelijke en regulerende eisen, zowel interne- als industrienormen.
 • Preventief alle gevaren te identificeren betreffende onze werkzaamheden met als doel de risico’s te minimaliseren en waar mogelijk te elimineren.
 • Tot het nastreven van continue verbetering om onze doelstellingen te behalen.
 • Onze kennis en expertise betreffende Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu met anderen te delen.
 • Door regelmatige inspecties, evaluaties en rapportages rekenschap af te leggen over onze prestaties.
 • Van onze onderaannemers en zakenpartners te eisen dat zij handelen in overeenstemming met dit beleid.
 • Onze klanten actief te betrekken in het realiseren van onze doelen.
 • Alle benodigde opleidingen, instructies en middelen aan te bieden voor toepassing van het beleid.
 • Tot het in stand houden van een open communicatie met alle belanghebbenden.
 • Dit beleid is essentieel onderdeel van de strategie van KIS en wordt regelmatig geëvalueerd door de directie.

Lees gerust verder:

Onze medewerkers adviseren over de meest uiteenlopende vraagstukken

Bouw op KIS Group
Neem contact op
Bel mij terug